Bieżące notowanie

2016-03-31 | Raport bieżący 13/2016

Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 27 kwietnia 2016.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. działając na podstawie Art. 399 § 1
w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 27 kwietnia 2016 r. na godz. 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A.  przy ulicy Prądzyńskiego 24a.
Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.
Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2016-03-31 | Raport bieżący 13/2016 Ogłoszenie - ZWZA Decora 2016 2016-03-31