Bieżące notowanie

Prospekt emisyjny

Elektroniczna wersja Prospektu jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt Emisyjny w formie drukowanej udostępniony jest w następujących miejscach:

  • Siedziba Decora S.A. - Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24a;
  • Centrum Informacyjne Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1;
  • Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Warszawa, ul. Książęca 4;
  • CDM Pekao S.A. - Warszawa, ul. Wołoska 18. 

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie. Akcje Serii A, B, C zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 61 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

W Publicznej Ofercie, której dotyczy niniejszy Prospekt, można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Pobierz Prospekt Emisyjny Akcji Decora S.A.