Bieżące notowanie

2013-04-11 | Raport nr 7/2013

Temat:

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Decora S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

Podstawa prawna:
art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. niniejszym podaje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości przez Decora S.A. w roku 2012.
Raporty zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Decora S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2013-04-11 | Raport nr 7/2013 Raporty okresowe Decora S.A. 2012 - Tabela 11-04-2013
2013-04-11 | Raport nr 7/2013 Raporty bieżące Decora S.A. 2012 - Tabela 11-04-2013