Bieżące notowanie

2014-04-25 | Raport nr 8/2014

Temat :
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 25 kwietnia 2014r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd DECORA SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2014r.

Włodzimierz Lesiński :
- liczba akcji: 2.746.779
- liczba głosów: 2.746.779
- % głosów na ZWZA: 56,955
- % ogólnej liczby głosów: 24,300

Fundusz Inwestycyjny AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
- liczba akcji: 1.130.328
- liczba głosów: 1.130.328
- % głosów na ZWZA: 23,437
- % ogólnej liczby głosów: 9,999

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
- liczba akcji: 560.000
- liczba głosów: 560.000
- % głosów na ZWZA: 11,611
- % ogólnej liczby głosów: 4,954

GOVERNMENT OF NORWAY
- liczba akcji: 330.835
- liczba głosów: 330.835
- % głosów na ZWZA: 6,860
- % ogólnej liczby głosów: 2,926