Bieżące notowanie

2010-01-08 | Raport nr 01/2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 10 grudnia 2009

Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 10 grudnia 2009r.

    SANIKU S.A.:
        liczba akcji: 3.522.067
        liczba głosów: 3.522.067
        % głosów na NWZA: 52,80
        % ogólnej liczby głosów: 31,14
    Włodzimierz Lesiński :
        liczba akcji: 2.550.080
        liczba głosów: 2.550.080
        % głosów na NWZA: 38,23
        % ogólnej liczby głosów: 22,55
    Fundusze Inwestycyjne PKO/CREDIT SUISSE łącznie (PKO/CREDIT SUISSE AKCJI FIO, PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY FIO, PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU FIO, PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY PLUS)
        liczba akcji: 598.695
        liczba głosów: 598.695
        % głosów na NWZA: 8,97
        % ogólnej liczby głosów: 5,29