Bieżące notowanie

2013-11-29 | Raport nr 21/2013

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 29 listopada 2013r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd DECORA SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 29 listopada 2013r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 2.746.779

- liczba głosów: 2.746.779

- % głosów na NWZA: 56,381

- % ogólnej liczby głosów: 24,300

Fundusz Inwestycyjny AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

- liczba akcji: 1.130.328

- liczba głosów: 1.130.328

- % głosów na NWZA: 23,201

- % ogólnej liczby głosów: 9,999

Hermann-Jozef Christian

- liczba akcji: 500.000

- liczba głosów: 500.000

- % głosów na NWZA: 10.263

- % ogólnej liczby głosów: 4,423

GOVERNMENT OF NORWAY

- liczba akcji: 244.902

- liczba głosów: 244.902

- % głosów na ZWZA: 5,026

- % ogólnej liczby głosów: 2,166