Bieżące notowanie

2017-10-24 15:53 | Raport bieżący 26/2017

 

Tytuł: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 

Na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133), Zarząd Decora S. A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.    

 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 27 października 2017 r. Wcześniej ogłoszony w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. ustalony był na dzień 17 listopada 2017 r.

 

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami).