Bieżące notowanie

2018-04-24 18:55 | Raport bieżący 18/2018

Temat:

Powołanie Członka Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą DECORA S.A.

 

Podstawa  prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24.04.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powołała na  Członka Komitetu Audytu -  Pana Jakuba Bylińskiego.

Członek  Komitetu Audytu spełnia  kryteria niezależności  określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.