Bieżące notowanie

2018-09-07 15:21 | Raport bieżący 26/2018

Temat: Rejestracja zmiany Statutu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”)  informuje, że w dniu 7 września 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 7 września 2018 r., przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przyjętej uchwałą nr 3 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 września 2018 r. („NWZA”). Uchwałą nr 4 NWZA przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu Spółki przyjętą uchwałą nr 3 NWZA.
Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki obejmuje zmianę § 7 Statutu Spółki.

Pełną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą dokonaną zmianę prezentujemy w załączeniu.


Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji i godz.
2018-09-07 15:21 | Raport bieżący 26/2018

Tekst jednolity Statutu Decora S.A.

07-09-2017 | 1521