Bieżące notowanie

28-08-2015 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2015

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
28-08-2015 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2015

Skrócony śródroczny skonsolidowany raport półroczny

GK Decora za I półrocze 2015

28-08-2015
28-08-2015 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2015

Sprawozdanie zarządu Decora S.A. z działalności

GK Decora za I polrocze 2015

28-08-2015
28-08-2015 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2015

Raport z przeglądu sródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

GK Decora za I półrocze 2015

28-08-2015
28-08-2015 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2015

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego

Decora S.A. za I półrocze 2015

28-08-2015