Bieżące notowanie

2017-08-11 07:28 | Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2017 
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2017-08-11 07:28 | Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2017 Decora S.A. Raport 30.06.2017 JSF 11-08-2017
2017-08-11 07:28 | Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2017 Decora S.A. Raport 30.06.2017 SSF   11-08-2017
2017-08-11 07:28 | Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2017

GK Decora śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2017

11-08-2017
2017-08-11 07:28 | Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2017

GK Decora śródroczne sprawozdanie zarządu I półrocze 2017

11-08-2017