odpowiedzialność
społeczna

„WOKÓŁ NAS”

Jako firma od początku istnienia związana z rodzimą Środą Wielkopolską czujemy się odpowiedzialni za to, co jest wokół nas. W związku z tym od lat podejmujemy działania mające na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oraz wybranych przedsięwzięć krajowych. Grupa Kapitałowa Decora S.A., mająca swoją główną siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, troszczy się o promocję rozwój regionu wspierając różne formy aktywności sportowej, kulturalno-naukowej. Skutecznie łączymy biznesową strategię rozwoju z aktywnym działaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta, regionu i województwa.

„Dzieci to nasza przyszłość”

Szczególną uwagę kierujemy na dzieci i młodzież, wspomagając lokalne przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy społecznej, dbając o ich doposażenie oraz fundując stypendia naukowe, które umożliwiają rozwój szczególnie uzdolnionym, młodym ludziom. Już od kilku lat współpracujemy z Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, honorując najzdolniejszych uczniów szkoły stypendium naukowym. W miarę możliwości pomagamy w modernizacji i doposażeniu obiektów przedszkolnych i szkolnych (np. wyposażenie sal w rolety, podkłady podłogowe), wspieramy różne akcje (np. dzień dziecka, piknik rodzinny, dzień sportu, itp.). Dzieci to przeciez nasza przyszłość!
Little Participants of Soap Bubble Show
Helping Hand

„Pomocna dłoń Decory”

Firma Decora S.A. angażuje się również w pomoc różnego rodzaju lokalnym instytucjom społecznym- między innymi Domom Pogodnej Jesieni czy Ośrodkom Pomocy Społecznej. Wspieramy też rodziny dotknięte nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi.
Jesteśmy dumni z naszych Pracowników i wspieramy tych, którzy podejmując inicjatywę w formie wolontariatu promują wartości Decora oraz nasze miasto.

„Honos habet onus”

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”