odpowiedzialność
społeczna

WOKÓŁ NAS

Jako firma od początku istnienia związana z rodzimą Środą Wielkopolską czujemy się odpowiedzialni za to, co jest wokół nas. W związku z tym od lat podejmujemy działania mające na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oraz wybranych przedsięwzięć krajowych. Grupa Kapitałowa Decora S.A., mająca swoją główną siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, troszczy się o promocję rozwój regionu wspierając różne formy aktywności sportowej, kulturalno-naukowej. Skutecznie łączymy biznesową strategię rozwoju z aktywnym działaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta, regionu i województwa.

Dzieci to nasza przyszłość

Szczególną uwagę kierujemy na dzieci i młodzież, wspomagając lokalne przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy społecznej, dbając o ich doposażenie oraz fundując stypendia naukowe, które umożliwiają rozwój szczególnie uzdolnionym, młodym ludziom. Już od kilku lat współpracujemy z Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, honorując najzdolniejszych uczniów szkoły stypendium naukowym. W miarę możliwości pomagamy w modernizacji i doposażeniu obiektów przedszkolnych i szkolnych (np. wyposażenie sal w rolety, podkłady podłogowe), wspieramy różne akcje (np. dzień dziecka, piknik rodzinny, dzień sportu, itp.). Dzieci to przeciez nasza przyszłość!
Helping Hand

Pomocna dłoń Decory

Firma Decora S.A. angażuje się również w pomoc różnego rodzaju lokalnym instytucjom społecznym- między innymi Domom Pogodnej Jesieni czy Ośrodkom Pomocy Społecznej. Wspieramy też rodziny dotknięte nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi.
Jesteśmy dumni z naszych Pracowników i wspieramy tych, którzy podejmując inicjatywę w formie wolontariatu promują wartości Decora oraz nasze miasto.

„Honos habet onus”

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”