DECORA WAY

DZIAŁAMY EKOLOGICZNIE

Aby prawidłowo ocenić wpływ produktu na środowisko, wykorzystuje się tzw. ocenę jego cyklu życia. Bierze się pod uwagę ilość pobranej energii i emisji niebezpiecznych substancji podczas wydobycia surowca, jak i w trakcie wytwarzania produktu oraz w czasie jego transportu.
DECORA nie marnuje zasobów. Co roku zbieramy i skupujemy ponad 3 mln kg tworzyw sztucznych, które inaczej trafiłoby na wysypisko lub zaśmieciło lasy i morza. Jednocześnie każdego roku staramy się zredukować ilość odpadów i śmieci, które generuje nasza produkcja. Naszym celem jest ZERO WASTE PRODUCTION, czyli wykorzystanie 100% odpadów generowanych podczas procesu produkcji, składowania i wysyłki.